ПАРТНЕРИ - JMT

Search
Go to content

Main menu:

ПАРТНЕРИ
Бидејќи е целосно професионална повеќе од 20 години во сферата на меѓународниот транспорт, Ј.М. ТРАНС ДООЕЛ има остварено соработка со многу домашни и странски фирми.

Ул. Стогово 3а, 1000 Скопје
Република Македонија


Тел.
+389 2 3081 267
Факс. +389 2 3081 265

Веб страна: www.jmtrans.com.mk

Г-дин Мијалчо Јакимовски
Директор
Тел.
+389 2 3081 267
Факс.
+389 2 3081 265
Моб.
+389 70 219 265

Е-маил:
jmtrans_inter@t.mk

Г-дин Ивица Јакимовски
Менаџер за транспорт и логистика
Тел. +389 2 3081 267
Факс. +389 2 3081 265
Моб. +389 70 337 640

Е-маил: ivica@jmtrans.com.mk

Г- ѓа Катерина Малетиќ
Менаџер за финансии и администрација

Тел. +389 2 3081 267
Факс. +389 2 3081 265

Е-маил: katerina@jmtrans.com.mk

 
install tracking codes
install tracking codes
Back to content | Back to main menu