УСЛУГИ И ВОЗЕН ПАРК - JMT

Search
Go to content

Main menu:

УСЛУГИ И ВОЗЕН ПАРК

Фирмата Ј. М. ТРАНС ДООЕЛ Скопје нуди меѓународен транспорт на стока (палетизирана, непалетизирана) која што се превезува во церади од Македонија  кон цела Западна Европа и обратно. Сите возила и возачи ги имаат потребните квалификации за превезување на било каква стока, вклучувајќи ја и онаа која што е под АДР-опасни материи. Сите наши возила се опремени со ГПС системи за следење и комуникација со единиците во било кое време, каде и да се. Користејќи ги прописите за транспорт во Македонија и ЕУ, нејзините возила многу често вршат транспорт по налог на странски фирми меѓу европските земји.
Возниот парк постојано се обновува со цел да се биде во чекор со сите трендови и да се овозможи квалитетна услуги при вршење на секој транспорт. Сите возила имаат каско осигурување, ЦМР осигурување за стоката која што се превезува во износ од 200.000 ЕУР, ТИР осигурување итн. Нашите возачи се со долгогодишно искуство, а некои од нив се веќе втора деценија во фирмата Ј. М. ТРАНС ДООЕЛ. Логистичката поддршка за возачите и за странката за која што се врши превозот се достапни  24/7.

Ул. Стогово 3а, 1000 Скопје
Република Македонија


Тел.
+389 2 3081 267
Факс. +389 2 3081 265

Веб страна: www.jmtrans.com.mk

Г-дин Мијалчо Јакимовски
Директор
Тел.
+389 2 3081 267
Факс.
+389 2 3081 265
Моб.
+389 70 219 265

Е-маил:
jmtrans_inter@t.mk

Г-дин Ивица Јакимовски
Менаџер за транспорт и логистика
Тел. +389 2 3081 267
Факс. +389 2 3081 265
Моб. +389 70 337 640

Е-маил: ivica@jmtrans.com.mk

Г- ѓа Катерина Малетиќ
Менаџер за финансии и администрација

Тел. +389 2 3081 267
Факс. +389 2 3081 265

Е-маил: katerina@jmtrans.com.mk

 
install tracking codes
install tracking codes
Back to content | Back to main menu