КОНТАКТ - JMT

Search
Go to content

Main menu:

Stogovo 3a, 1000 Skopje, Macedonia    tel: +389 2 3081 267 / fax: +389 2 3081 265
  jmtrans_inter@t.mk

Ул. Стогово 3а, 1000 Скопје
Република Македонија


Тел.
+389 2 3081 267
Факс. +389 2 3081 265

Веб страна: www.jmtrans.com.mk

Г-дин Мијалчо Јакимовски
Директор
Тел.
+389 2 3081 267
Факс.
+389 2 3081 265
Моб.
+389 70 219 265

Е-маил:
jmtrans_inter@t.mk

Г-дин Ивица Јакимовски
Менаџер за транспорт и логистика
Тел. +389 2 3081 267
Факс. +389 2 3081 265
Моб. +389 70 337 640

Е-маил: ivica@jmtrans.com.mk

Г- ѓа Катерина Малетиќ
Менаџер за финансии и администрација

Тел. +389 2 3081 267
Факс. +389 2 3081 265

Е-маил: katerina@jmtrans.com.mk

 
install tracking codes
install tracking codes
Back to content | Back to main menu